کتاب 100 | دستورالعمل فن بیان و سخنوری حرفه ای

دستورالعمل فن بیان و سخنوری حرفه ای نوشته ارسلان نایبی

100,000 تومان
2%
تخفیف

کوچ با ارسلان نایبی

یک راه مطمئن برای ارتقا سطح عملکرد در حوزه ی ارتباطات و کسب و کار

 

506,000,000 تومان