کتاب 100 | دستورالعمل فن بیان و سخنوری حرفه ای

دستورالعمل فن بیان و سخنوری حرفه ای نوشته ارسلان نایبی

100,000 تومان

کتاب از خشت اول تا مشت آخر برندسازی

کتابی جامع برای ساخت برند شما از پایه، این کتاب 265 صفحه ای، علاوه بر راهکار های عملیاتی برای ساخت برند به مبانی ساخت برند نیز اشاره میکند.

110,000 تومان

کتاب مدرس بین المللی

کتاب مدرس بین المللی نوشته ارسلان نایبی، راهی برای ورود به فضای بین الملل است و کسب درآمد دلاری برای مدرس هاست.

130,000 تومان